Freestyle/Heelwork to Music

Om freestyle

Freestyle är en publiksport, såväl ekipagets skicklighet som förmåga att fånga åskådarnas intresse är därför av vikt. I freestyle finns två tävlingsgrenar: freestyle och heelwork to music (HtM). I Freestyleklassen väljer man nästan fritt rörelser medan HtM-klassen har tio fasta fotpositioner.

I freestyle utför föraren tillsammans med sin hund ett fritt utformat lydnadsprogram till musik. I programmet bedöms i tre kategorier: Utförande, Programmets planering och kvalitet, och Tolkning av musik. Stor vikt läggs i bedömningen av valet av rörelser i förhållande till hund och hur programmet har anpassats till musiken. Hundens och förarens rörelser ska tillsammans bilda en tilltalande helhet.

Då programmet utformas helt av föraren och rörelserna väljs helt fritt, kan olika program se mycket olika ut. En freestylehund lär sig ofta väldigt många olika moment och lär sig dessutom att arbeta uppmärksamt genom ett helt program och att följa förarens minsta vink för att få rörelserna rätt till musiken.

I heelwork to music  gäller det samma som för freestyle med den skillnaden att hunden ska ha fasta positioner. Här går det alltså inte att hitta på egna rörelser utan man håller sig till de tio positioner som står i regelverket. Utifrån en eller fler av dessa skapar man fritt ett program.

I bedömningen av programmet i sin helhet ligger hur väl de valda positionerna utförs och hur smidiga och snygga övergångarna mellan dessa är.

Vill du läsa mer om freestyle? Kolla in Svenska Hundfreestyleklubben!

Verksamhetsgruppen

Anna Nore, Jeanette Engman

Kontakt: freestyle(at)holmsundbhk.se

Vill du hjälpa till?
Största anledningen till att verksamhetsgruppen kan planera för aktiviteter är på grund av alla ideella krafter men vi behöver vara fler. Har du erfarenheter och kunskaper från freestyle eller heelwork to music? Kanske vill du få erfarenheter och kunskaper, är duktig på att baka, planera, erfarenheter från idrottsföreningar eller liknande?
Vänligen kontakta freestyle(at)holmsundbhk.se.

En kan inte göra allt, men alla kan göra något.
– Tillsammans kan vi!