Rasutveckling

Verksamhetsgruppen

Rasutveckling ansvarar för både mental- och exteriörbeskrivning. Verksamhetsgruppen sköter verksamheten som rör brukshundsrasernas utveckling, till exempel mentalbeskrivningar och mentalprov samt utbildning av funktionärer samt övriga utbildningar inom området. Gruppen behöver nya krafter.

Om mentalbeskrivning, MH

Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.

MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs. För att kunna delta på MH ska hunden vara minst tolv månader gammal, registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation, ID-märkt, vaccinerad enligt gällande regler, vara fullt frisk och inte löpa samt inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden (se Svenska Kennelklubbens Nationellt dopningsreglemente för hund).

För att uppnå de höga krav som Svenska Brukshundklubben ställer på bruksrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man t.ex. vill tävla bruksprov, genomföra tjänstehundsutbildning eller bedriva avel.

Vill du läsa mer om MH? Kolla in brukshundklubben.se!

Om utställning & exteriörbeskrivning

En av Svenska Brukshundklubbens uppgifter är att tillhandahålla mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. Det innebär bland annat att de brukshundraser som vi har avelsansvar för ska vara byggda både för att arbeta och vara rastypiska.

För att säkerställa rasernas exteriör arrangeras hundutställningar och exteriörbeskrivningar. Här bedöms raserna utifrån den rasstandard som finns för varje ras. Standarden bestäms av respektive ras hemland och fastställs av internationella kennelklubben FCI (Fédération Cynologique Internationale).

Vill du läsa mer om utställning & exteriörbeskrivning? Kolla in brukshundklubben.se!

Vill du hjälpa till?
Största anledningen till att verksamhetsgruppen kan planera för aktiviteter under året är på grund av alla ideella krafter men vi behöver vara fler. Har du erfarenheter från MH/utställning? Är du väldigt duktig på att baka, planera, erfarenheter från idrottsföreningar eller liknande?
Vänligen kontakta någon i styrelsen.

En kan inte göra allt, men alla kan göra något.
– Tillsammans kan vi!