Hundägarutbildning HUG

Verksamhetsgruppen

Verksamhetsgruppen hundägarutbildning HUG är den verksamhetsgrupp som ansvarar för klubbens hundägarutbildning. Vi verkar för att de som söker sig till oss ska ges möjlighet till grundläggande hundägarutbildning.

På våra kurser arbetar vi individuellt utifrån kursdeltagarnas behov.

HUG ansvarar också för utbildning/vidareutbildning av instruktörer i klubben. Hör gärna av dig till oss om du är nyfiken på hur man blir instruktör. Hos oss finns möjlighet att få gå bredvid en erfaren instruktör för att få en inblick i hur vi arbetar. Har du frågor eller funderingar om våra utbildningar är du välkommen att kontakta oss i HUG.

Verksamhetsgruppen består av Pia Keyser

Kontakt: hug@holmsundbhk.se

Senaste nytt

Vill du hjälpa till?
Största anledningen till att verksamhetsgruppen kan planera för så många aktiviteter är på grund av alla ideella krafter men vi behöver vara fler. Har du erfarenheter och/eller kunskaper du kan och vill dela med dig av? Kanske vill du skaffa erfarenheter och kunskaper, är duktig på att baka, planera, erfarenheter från idrottsföreningar eller liknande?
En kan inte göra allt, men alla kan göra något. Vänlig kontakta hug@holmsundbhk.se.
– Tillsammans kan vi!