Fastighet och planer

 

Verksamhetsgruppen

Består av Östen Persson som samordnare

Vill du hjälpa till?
Största anledningen till att alla verksamhetsgrupper kan planera för så många aktiviteter är på grund av alla ideella krafter men vi behöver vara fler. Har du erfarenheter och kunskaper från att snickra eller underhålla planer och material? Kanske vill du få erfarenheter och kunskaper, är duktig på att planera, erfarenheter från idrottsföreningar eller liknande?
Vänligen hör av dig till någon i styrelsen.

En kan inte göra allt, men alla kan göra något.
– Tillsammans kan vi!