Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Camilla Nygren
ordforande@holmsundbhk.se

Vice ordförande: Sabine Åström
viceordforande@holmsundbhk.se

Sekreterare: Lillemor Sjögren
sekreterare@holmsundbhk.se

Kassör: Östen Persson
kassor@holmsundbhk.se

Ledamot: Erika Jonsson
ledamot@holmsundbhk.se

Suppleant: Sara Larsson

suppleant1@holmsundbhk.se

Suppleant: Erika Nilsson

suppleant2@holmsundbhk.se

Revisorer

Pia Keyser

Revisor

Christopher Karlsson

Vill du boka klubbens planer eller klubbstuga? Kontakta ordforande@holmsundbhk.se för prisinfo.