Nosework

Nosework
I den spännande hundsporten nosework får hunden använda
ett av sina främsta sinnen, luktsinnet. I nosework ska hund
med sin förare söka efter specifika dofter i olika miljöer.
Hundsporten är inspirerad av de utmaningar som professionella sökhundar utför dagligen inom till exempel polisen och tullen.
Men det är också ett enkelt och roligt sätt att aktivera din hund

I Nosework får hunden använda ett av sina främsta sinnen,
sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker
efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras
på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får
hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken
avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en aktivitet
som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som
behövs är ett intresse för nosarbete. I princip går det att lära sin
hund att leta efter vilka dofter som helst, så Nosework beskrivs bäst
utifrån hur det går till vid tävling. Det finns tre olika tävlingsklasser.
Varje klass består av fyra moment: inomhus, utomhus, fordon och
behållare. Det tillkommer en ny doft i varje klass. Samtliga moment genomförs på tid. För varje klass ökar svårighetsgraden.
Hydrolat från växterna eukalyptus, lagerblad och lavendel används.
En hydrolat består av de vattenlösliga ämnena från en växt och har inga kända biverkningar.

Nosework är en rolig aktivitet tillsammans med din hund som stärker både er relation och din hunds självförtroende. Oavsett om du vill tävla eller träna är Nosework ett roligt och enkelt sätt att berika ditt och din hunds liv.

Verksamhetsgruppen

Verksamhetsgruppen

Kontakt: Nosework@holmsundbhk.se

Vill du hjälpa till?
Största anledningen till att verksamhetsgruppen kan planera för aktiviteter är på grund av alla ideella krafter men vi behöver vara fler.
Har du erfarenheter och kunskaper från nosework? Kanske vill du få erfarenheter och kunskaper, är duktig på att baka, planera, erfarenheter från idrottsföreningar eller liknande?

Välkommen att kontakta någon i verksamhetsgruppen

En kan inte göra allt, men alla kan göra något.
– Tillsammans kan vi!

Svenska Noseworkklubbens hemsida http://www.snwk.se/