Holmsund brukshundklubb

Fastighet och planer

Verksamhetsgruppen

Består av Östen Persson. Vill du göra Östen sällskap? Kontakta fastighet@holmsundbhk.se 

Vill du hjälpa till?
Största anledningen till att alla verksamhetsgrupper kan planera för så många aktiviteter är på grund av alla ideella krafter men vi behöver vara fler. Har du erfarenheter och kunskaper från att snickra eller underhålla planer och material? Kanske vill du få erfarenheter och kunskaper, är duktig på att planera, erfarenheter från idrottsföreningar eller liknande?
Vänligen kontakta fastighet@holmsundbhk.se.

En kan inte göra allt, men alla kan göra något.
– Tillsammans kan vi!