Holmsund brukshundklubb

Kursen i tävlingslydnad med Marina Lundström är fulltecknad

Tävlingslydnadskurs för dig som ska starta eller tävlar i startklass, klass 1 eller appellklass eller du som vill ta chansen att träna tävlingslydnad — Kursen är fulltecknad, du kan maila ordforande@holmsundbhk.se om du vill stå på reservplats.

Ta chansen att gå kurs för Marina Lundström, noggrann engagerad hundtränare som älskar tävlingslydnad, tävlat SM i lydnad och var med i SBK:s talangtrupp Lydnad 2017 och 2018.

En möjlighet för dig och hunden att hitta verktyg för alla moment och komma till nästa nivå i din lydnadsträning. Tävlingslydnad innebär mycket grundträning och Marina delar med sig av sin erfarenhet och individanpassar så att träningen utgår där du är i din träning.

7 tillfällen – 4 tillfällen med Marina Lundström 4 torsdagar under jämna veckor i maj och juni. 3 tillfällen då du tränar med din hund och dina kurskamrater på olika övningar och uppgifter som ni gått igenom under kursen. Ni hjälper varandra med att se och lära.

Hunden och dess förare tränar en i taget på appellplanen och övriga hundar är i bilen eller i bur. Du lär också av att se de andra träna och du kan plocka godbitar som du kan ta med dig. Engagemang och fokus och respekt för den som tränar. Ta till dig grundövningar som du kan träna med din hund hemmavid mellan kurstillfällena.

För att kunna tillgodogöra sig kursen ska du vara engagerad och intresserad av tävlingslydnad. Din hund behöver ha god grundlydnad samt vara minst 6 månader.

Kursstart torsdag 2 maj 18.30-21.30 * med Marina Lundström
torsdag 9 maj 18.30-21.30 med deltagarna på kursen utan instruktör
torsdag 16 maj 18.30-21.30 * med Marina Lundström
torsdag 23 maj 18.30-21.30 med deltagarna på kursen utan instruktör
torsdag 30 maj 18.30-21.30 * med Marina Lundström
torsdag 6 juni 18.30-21.30 med deltagarna på kursen utan instruktör
Kursen avslutas torsdag 13 juni 18.30-21.30 * med Marina Lundström

Max 6 deltagare, Minst 4 deltagare – Medlemskap i Holmsund BHK krävs
Läs mer om hur du blir medlem här http://holmsundbhk.se/medlem/
Kostnad för kursen 1.250 kronor/deltagare

Kursledare: Marina Lundström, tävlar i lydnadsklass 3 och har tävlat i SM-finalen 2018,
Erfaren hundtränare som tävlat i lydnad i många år, tränar modernt med positiva metoder.

Plats: Holmsund Brukshundklubb

Anmälan och frågor till Åsa Johansson på ordforande@holmsundbhk.se
– Namn
– Personnummer 10 Siffror (krav från Studiefrämjandet)
– Adress
– Telefonnummer
– e-postadress
– Hundens namn och ålder
– Hundras / Hundraser
– Ange medlemsnummer i Holmsund Brukshundklubb eller skriv ny medlem

Anmälan är bindande. Du kommer att få ett bekräftelsebrev med betalningsinformation.
Observera att betalning ska vara HBHK tillhanda inom fjorton dagar efter anmälan.

Kursen bedrivs i studiecirkelform i samarbete med Studiefrämjandet

Varmt välkommen med din kursanmälan i tävlingslydnad med Marina Lundström på Holmsund Brukshundklubb.

Årsmöte 2019-02-09 med fest på kvällen

Välkommen till Årsmöte 2019 och Fest med middag

Årsmötet startar klockan 15 lördag 9 februari i Holmsund BHK:s klubbstuga

Det är viktigt att just du kommer och gör din röst hörd. Vi bjuder på fika.

Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan kommer att finnas att ladda ner på hemsidan http://www.holmsundbhk.se/

Efter årsmötet är det paus och sen blir det middag klockan 18.00 med festligheter för de som vill. Vi hoppas att du kommer!

Middagen betalas på plats med swish eller jämna pengar. 150 kr /person. Dryck till maten tar var och en med sig själv.

Anmälan till middagen sker senast 27 januari till ordforande@holmsundbhk.se och är därefter bindande.

Årets ekipage

Du som tävlat för Holmsund Brukshundklubb under 2018 – Skicka in dina fem bästa resultat i respektive gren för chansen att bli årets ekipage i Rallylydnad, Bruks, Lydnad, Freestyle, Heelwork to music samt agility.

Maila till ordforande@holmsundbhk.se senast den 20 januari 2019
Ange ditt namn, hundens namn, tävlingsdatum, gren och resultat (poäng) samt ev. uppflytt under året

Styrelsen informerar

Stort tack till alla våra medlemmar för ett bra verksamhetsår.

Varmt välkommen alla nya medlemmar

Kom ihåg att lägga in / eventuellt uppdatera dina kontaktuppgifter – mailadress /mobilnummer på ”mina sidor” på Brukshundklubbens hemsida

http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/

Allt arbete i Holmsund brukshundklubb sker ideellt vilket
betyder att alla hjälps åt att driva klubben och gör den till en trevlig
mötesplats för klubbens medlemmar.

Våra ledord GEMENSKAP och UTVECKLING
Vår devis TILLSAMMANS KAN VI
Varmt välkommen på årsmötet och middagen. Hoppas att vi ses!

Dagordning årsmöte Holmsund Brukshundklubb 2019-02-09

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängden.
3. Val av mötesordförande.
4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna.
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordningen.
9. Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
b. balans- och resultaträkning
c. revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret,
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. klubbavgift för:
i. ordinarie medlem
ii. familjemedlem och
iii. utlandsmedlem, och
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.
19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13.
20. Arbetsordning
21. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
22. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
23. Mötets avslutande.

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.

Årets ekipage 2017

Vi gratulerar alla våra duktiga tävlingsekipage som under 2017 representerat Holmsund brukshundklubb på bästa sätt!

Ett extra stort grattis till årets ekipage!