Holmsund brukshundklubb

Medlemsmöte måndag 26/8 19.30

Varmt välkommen på medlemsmöte måndag 26 augusti kl. 19.30

Dagordning

§1. Mötet öppnas
§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
§3. Val av justerare tillika rösträknare
§4. Fastställande av röstlängd
§5. Aktiviteter
§6. Önskemål och engagemang
§7. Övriga frågor
§8. Mötet avslutas

Vi hoppas att just du kommer och gör din röst hörd.

Tillsammans kan vi 🐶🐾❤

Passa på att träna på Öppen stuga före medlemsmötet.

Vänligen
Verksamhetsgrupperna och Styrelsen i Holmsund Brukshundklubb