Holmsund brukshundklubb

Varmt välkommen på medlemsmöte måndag 13 maj kl. 19.30

Varmt välkommen på medlemsmöte måndag 13 maj kl. 19.30
Dagordning
§1. Mötet öppnas
§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
§3. Val av justerare tillika rösträknare
§4. Fastställande av röstlängd
§5. Aktiviteter
§6. Önskemål och engagemang
§7. Klubbkläder
§8. Övriga frågor
§9. Mötet avslutas

Vi hoppas att just du kommer och gör din röst hörd. Tillsammans kan vi ??❤